Termeni și condiții

SECTIUNEA I – Termeni si condiții

Bine ai venit pe site-ul Breelystory.ro – BREELY STORY SRL oferă servicii supuse unor observații, termeni si condiții stabilite in acest document denumit „Termeni si Condiții”. In plus, atunci când utilizezi oricare dintre serviciile noastre (de exemplu lași un comentariu sau Review), vei fi supus regulilor, normelor, politicilor, termenilor si condițiilor aplicabile acestui serviciu, incluse in prezentul document denumit „Termeni si Condiții”. Ne rezervam dreptul sa schimbam acest Site si acești Termeni si Condiții fără o notificare in prealabil. Accesarea, navigarea, sau utilizarea acestui Site, presupune implicit acceptul tău asupra acestor Termeni si Condiții, așa ca te rugam sa citești acest document cu atenție înainte de a continua.

 1. Generalități

SC BREELY STORY SRL este societatea care administrează domeniul www.breelystory.ro si subdomeniile acestuia, numit in continuare „Site”.

SC BREELY STORY SRL denumita in continuare „BREELYSTORY”, „BREELYSTORY.ro” sau „Vânzător”, este persoana juridica de naționalitate romana, cu  CIF: 41048618, Str Ciucaș 93, Săcele – 5005600, Brașov, RO.

Accesul in cadrul Site-ului si utilizarea acestuia se fac cu respectarea Termenilor si Condițiilor cuprinse in acest document. Utilizarea Site-ului ca vizitator, înregistrarea ca Utilizator si realizarea de achiziții de produse si servicii oferite pe Site ca si Client, presupun implicit citirea cu atenție si acceptarea tacita si fără rezerve a acestor Termeni si Condiții, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, denumita „Utilizarea”.

Serviciile pe care acest site le furnizează sunt rezervate persoanelor peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani care au consimțământul părinților de a utiliza acest Site.

 1. Definiții si termeni

Vânzător:  BREELYSTORY

Utilizator:  reprezintă persoana fizica sau juridica care are sau obține acces la Conținutului Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de BREELYSTORY (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre BREELYSTORY si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.

Client: persoana fizica sau juridica, sau orice entitate juridica care efectuează o Comanda.

Site: reprezintă domeniul www.BREELYSTORY.ro aparținând BREELYSTORY, prin intermediul căruia Utilizatorul-lu are acces la informații privind produsele si serviciile oferite de către BREELYSTORY.

Cont: este secțiunea din Site formata dintr-o adresa de email si o parola care permite Clientului transmiterea Comenzii si conține informații despre Utilizator/Client si istoricul Clientului in Site (Comenzi, facturi fiscale, etc)

Comanda: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite care Vânzător intenția sa de a achiziționa Produse si Servicii de pe Site. Rezervarea unui Produs accesând Site-ul nu reprezintă o Comanda.

Contract: reprezintă contractul la distanta privind bunuri sau servicii, încheiat intre Vânzător si Client, in cadrul unui sistem organizat de vânzare sau prestare de servicii la distanta organizat de Vânzător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si Clientului pana la momentul in care este încheiat Contractul si inclusiv acel moment.

Conținut:

– toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui email trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către un angajat sau colaborator BREELYSTORY prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al BREELYSTORY, Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de produse, serviciile si/sau tarifele practicate de către BREELYSTORY într-o anumita perioada;

– informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care BREELYSTORY are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;

– date referitoare la BREELYSTORY, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Produse si Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, ce urmează a fi furnizate de către BREELYSTORY, Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Produs si/sau Serviciu de către BREELYSTORY Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către BREELYSTORY, indiferent de modalitatea de livrare.

Campanie: acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Produse si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către BREELYSTORY.

Taxa de timbru verde: valoarea exprimata in LEI, plătita de către BREELYSTORY către societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația in vigoare.

Newsletter: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (email, SMS), asupra Produselor si Serviciilor si/sau promoțiilor desfășurate de către BREELYSTORY într-o anumita perioada, fără nici un angajament din partea BREELYSTORY cu referire la informațiile conținute de acesta.

Review: o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui Produs sau Serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale si capacitatea acestuia de a realiza comentarii calitative si de a spune daca Produsul sau Serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.

Utilizarea abuziva: reprezintă utilizarea Site-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare sau orice alt mod care poate produce prejudicii. BREELYSTORY.

 1. Politica de vânzare online

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzi ii este permis oricărui Utilizator sau Client. Pentru motive justificate BREELYSTORY își rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel BREELYSTORY. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al BREELYSTORY, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.2. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc) nu reprezintă o obligație contractuala din partea BREELYSTORY, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.3. Promoțiile si ofertele prezentate pe Site sunt valabile într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

3.4. Comunicarea cu BREELYSTORY se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din Site. BREELYSTORY are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.5. O Comanda neconfirmata de către BREELYSTORY nu are valoarea unui Contract.

3.6. Mesajul de notificarea afișat , imediat după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă confirmarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (prin email) sau telefonic.

3.7. Contractul se considera încheiat intre BREELYSTORY si Client in momentul primirii de către Client de la BREELYSTORY, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de confirmare a Comenzii. Așadar, Contractul intra in vigoare la confirmarea Comenzii de către BREELYSTORY.

3.8. In cazul plaților online BREELYSTORY nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.

 1. Comanda si documente contractuale

4.1. Clientul / Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site-ul www.BREELYSTORY.ro prin adăugarea Produselor si/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând/alegând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături un Produs si/sau Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs/Serviciu in coșul de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii, implicit nici rezervarea automata a Produsului/Serviciului.

4.2. Prin finalizarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (email sau telefonic) prin care BREELYSTORY își derulează operațiunile comerciale si consimte ca BREELYSTORY poate sa li contacteze in orice situație in care este necesara contactarea Clientului.

4.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

4.4. BREELYSTORY poate anula Comanda efectuata de către Client, in urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poate pretinde celeilalte daune-interese, in următoarele cazuri:

– Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a Tranzacției, in cazul plații online;

– Invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către BREELYSTORY, in cazul plații online;

– Datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte.

– produsele comandate nu mai sunt disponibile, urmând sa fie recomandate produse similare.

4.6. In situația in care un Produs sau/si Serviciu comandat de către Client si achitat, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul asupra acestui fapt si va returna in contul Clientului contravaloarea Produsului si/sau Serviciului de la data la care Clientul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.

4.7. BREELYSTORY nu garantează disponibilitatea in stocuri a tuturor produselor afișate pe website. Din acest motiv, BREELYSTORY își va asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda, in cazul in care respectivul produs nu se mai regăsește in oferta furnizorului/producătorului sau daca acesta nu-l are in stoc. In cazul in care BREELYSTORY nu poate furniza Produsele, Clientul va fi informat cat mai curând posibil. In situația in care Produsele sunt deja Plătite, banii vor fi restituiți in același cont de unde a fost efectuata plata inițială.

4.8. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către BREELYSTORY pe Site vor sta la baza Contractului astfel încheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către furnizorii BREELYSTORY, atunci unde este cazul.

4.9. Termenii si Condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii si cu efect imediat pentru toți Utilizatorii/Clienții.

 1. Prețul

5.1. Toate preturile aferente Produselor si/sau Serviciilor afișate in cadrul Site-ului www.BREELYSTORY.ro sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A. ( in cuantumul procentual stabilit prin legislația in vigoare), însă nu includ cheltuielile de livrare, in afara cazului in care se specifica in mod expres acest lucru pe Site.

5.3. BREELYSTORY va transmite Clientului factura aferenta Comenzii ce conține Produsele si/sau Serviciile vândute, precum si pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adăugarea facturii in Contul Clientului sau prin posta electronica, la adresa de email menționata de Client in Contul sau.

5.4. Prin finalizarea Comenzii, Clientul își exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin adăugarea acestora de către BREELYSTORY in Contul sau sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționata in Contul sau.

5.5. In situația in care unuia sau mai multor Produse si/sau Servicii le sunt aplicate mai multe promoții in același timp (discount uri/cadouri/pachete promoționale etc), se aplica o singura Promoție si anume cea cu valoarea cea mai mare in momentul achiziționării de către Client a acestor Produse si/sau Servicii.

5.6. Preturile pot fi modificate de către BREELYSTORY, in orice moment, fără preaviz.

5.7. BREELYSTORY atenționează asupra faptului ca pot exista cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau erori, prețul afișat pe Site poate sa nu fie cel real. In aceste cazuri, BREELYSTORY va informa Clientul asupra prețului corect.

 1. Plata si modalități de plata

6.1. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. BREELYSTORY va emite către Client o factura pentru Produsele si/sau Serviciile livrate, obligația Clientului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației in vigoare.

6.2. BREELYSTORY va accepta plata de la Client prin intermediul procesatorului de plăti online securizate, in momentul in care primește Comanda de la Client sau, in numerar la livrarea Produselor si/sau Serviciilor comandate.

6.3. BREELYSTORY își rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa solicite plata Produselor in avans, in baza facturii proforma emise. Plata in avans se poate efectua prin ordin de plata sau depunere numerar in contul BREELYSTORY. Dovada plații trebuie transmisa către BREELYSTORY la adresa de email: office@BREELYSTORY.ro.Livrarea Produselor va fi efectuata numai după intrarea sumei in contul BREELYSTORY. 6.4. Plata in avans este considerata si plata cu ajutorul cardului de credit online, prin selectarea procesatorului de plăti electronice din formularul de comanda. In aceasta situație, BREELYSTORY va solicita procesatorului de plăti electronice confirmarea securității si a validității tranzacției si, de asemenea, va efectua verificările suplimentare acolo unde este cazul, înainte de livrarea Produselor. Produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar Livrarea nu va fi realizata.

6.5. BREELYSTORY poate intrepide verificări de securitate adecvate in timpul procesului de Comanda prin intermediul bazelor de date ale terților. Prin plasarea unei Comenzi si acceptarea acestor Termeni si Condiții, Clientul consimte efectuarea acestor verificări. La efectuarea acestor verificări, informațiile personale oferite de Client pot fi dezvăluite unei terțe parți care poate păstra o evidenta a acestor informații. Acest lucru va fi realizat doar in mod securizat si orice procesare a datelor va fi realizata in stricta conformitate cu Legea nr. 677 din 2011 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.

 1. Livrarea

7.1. BREELYSTORY se obliga sa livreze Produsele in sistem de curierat rapid door-to-door.

7.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

7.3. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor si Serviciilor numai pe teritoriul României, dar si in străinătate.

7.4. Detaliile de livrare a Produselor si Serviciilor incluzând dar nelimitând-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuala din partea BREELYSTORY, fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese, in cazul in care oricare parte poate fi sau este prejudiciata in orice mod de pe urma încălcării acestora.

 1. Garanții

8.1. Toate Produsele comercializate de către BREELYSTORY beneficiază de condiții de garanție conforme cu legislația in vigoare (O.G. 21/1992 , Legea 449/2003 si O.G. 174/2008) si politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, in ambalaje originale si provin din surse autorizate de fiecare producător si furnizor in parte.

8.2. In situația defectării unui Produs aflat in perioada de garanție, Clientul trebuie sa se prezinte cu Produsul defect însoțit de certificatul de garanție emis de producător, direct la cel mai apropiat centru de service menționat in certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

 1. Transferul proprietății Produselor

9.1. Proprietatea asupra unui Produs va fi transferata la livrare, după semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul BREELYSTORY si după efectuarea plații integrale din partea Clientului.

9.2. Titlul legal de proprietate asupra Produselor Comandate si livrate către Client nu va fi transferat înainte ca BREELYSTORY sa primească toate sumele datorate, in baza acestor Termeni si Condiții, direct sau prin mandatarii acestuia (firma de Curierat sau unitățile bancare partenere).

 1. Dreptul de retragere

10.1. Potrivit legislației in vigoare, Clientul își poate exercita dreptul de retragere din Contract in termen de 14 (paisprezecezile) de la intrarea in posesie a Produselor.

10.2. In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract folosind Formularul de Retragere in cadrul termenului legal,  BREELYSTORY va rambursa suma in maximum 30 (treizeci) zile de la data informării BREELYSTORY de către Client asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi rambursata după cum urmează:

– Comenzi achitate cu card online – prin restituire in contul din care plata a fost efectuata;

– Comenzi achitate cu OP/ramburs/transfer/Card bancar – prin virament bancar in contul furnizat de Client;

10.3. BREELYSTORY va rambursa contravaloarea produselor returnate, doar după primirea si verificarea acestora, pana la primirea Produselor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recuperez el însuși Produsele.

10.4. Următoarele Produse nu se pot returna in conformitate cu art.16 din OUG 34/2014:

– Produse confecționate la comanda sau după specificațiile prezentate de Client sau personalizate in mod clar;

– Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau expira rapid;

– Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Client;

– Produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 1. Dreptul de proprietate intelectuala

11.1. Intregul continut al Site-ului incluzand dar nelimitandu-se la text, logo-uri, reprezentari stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, continut multimedia, software si alte date, numite generic „Continut” astfel cum este definit in preambul, sunt si raman proprietatea BREELYSTORY sau, a furnizorilor si/sau producatorilor produselor oferite prin intermediul Site-ului si este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 129/1992 privind modelele si desenele industriale, republicata.

11.2. Vizitatorului, Utilizatorului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de BREELYSTORY, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al BREELYSTORY asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul expres scris al BREELYSTORY.

11.3. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

11.4. In cazul identificarii oricarei actiuni dintre cele mentionate, va rugam sa ne contactați la adresa de email: office@BREELYSTORY.ro

 1. Cesionarea si Subcontractarea

12.1. BREELYSTORY poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind nevoie de acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Client pentru toate obligatiile contractuale.

12.2. Utilizatorul/Clientul nu are dreptul de a Cesiona sau Subcontracta niciunul dintre drepturile si obligatiile care ii revin in baza acestor Termeni si Conditii.

 1. Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 1. Raspundere

Pentru evitarea oricarei neclaritati, BREELYSTORY nu poate fi responsabil pentru orice pierdere sau prejudiciu indirect (inclusiv dar fara limitare la pierderi de profit, oportunitati sau prejudicii de imagine), daune de orice fel , costuri, cheltuieli sau revendicari pentru orice fel de compensatii indirecte (provocate in orice mod) pe care Clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat din sau in legatura cu indeplinirea de catre BREELYSTORY a oricarei dintre obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor si Serviciilor dupa livrarea si in special pentru pierderea acestora.

 1. Confidentialitate

Accesarea site-ului BREELYSTORY implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de S.C. BREELY STORY S.R.L., societate inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, BREELYSTORY.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului.

15.1. Prin accesarea Site-ului www.BREELYSTORY.ro si inscrierea in baza de date a BREELYSTORY, implica acceptul Utiizatorului/Clientului ca Datele Personale sa fie colectate, procesate si/sau utilizate in scopul administrarii si indeplinirii contractului incheiat intre Client si BREELYSTORY, asistenta generala si pe termen lung pentru Utilizator/Client si serviciu personalizat, crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, activitati de sondare a pietei si a opiniei sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de BREELYSTORY prin orice mijloace de comunicare (posta, email, telefon, SMS, etc).

SC BREELY STORY SRL este unicul detinator al al informatiilor colectate de pe acest Site si se obliga ca Datele Personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala sau inchiriere. Singurele exceptii de la aceasta regula o constituie operatorul de marketing direct care efectueaza diverse actiuni specifice agreate de BREELYSTORY, in baza unui document de confidentialitate de tip Non-Disclosure Agreement si a unui contract.

15.2. Accesul la Datele Personale va fi limitat la angajatii autorizati dupa cum este necesar in scopurile identificate la punctul 15.1 precum si securitatea si intretinerea IT. BREELYSTORY utilizeaza masuri tehnice si organizationale adecvate pentru a proteja securitatea si confidentialitatea Datelor Personale si efectueaza revizii si imbunatatiri periodice ale acestor masuri dupa cum este necesar pentru a reflecta evolutia legilor si/sau îmbunătățirile in tehnologia disponibila.

15.3. Colectarea Datelor se face prin diverse modalitati si instrumente specifice precum: soft profesional de urmarire a traficului, aplicatie de gestiune a Newsletter-ului, prin salvarea in baza de date a diverse formulare de contact disponibile pe Site care sunt completate de catre Utilizator, prin chestionare online, etc. Utilizam Datele pentru a analiza obiceiurile de navigare, administrarea Site-ul, pentru a urmari interesele Utilizatorilor si informatii demografice. Toate acestea au ca scop cresterea gradului de usurinta in utilizarea Site-ului si publicarea unor informatii cat mai relevante pentru interesele Utilizatorilor.

15.4. Utilizatorul/Clientul are dreptul de a accesa si de a reviziu Datele Personale si de a solicita corectarea, modificarea, stergerea sau blocarea Datelor Personale.

15.5. Utilizatorul/Clientul isi poate retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

15.6. Orice intrebare suplimentara si/sau intentie de a accesa sau vedea Datele Personale, solicitare privind Datele Personale sau retragerea consimtamantului, se va directiona catre SC BREELY STORY SRL, la adresa de email office@BREELYSTORY.ro

15.7. BREELYSTORY nu trimite mesaje nesolicitate si fiecare editie de Newsletter contine modalitatea de dezabonare si odata accesata aceasta optiune, dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirmari din partea utilizatorilor.

15.8. Renuntarea la primirea Newsletter-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Termeni si Conditii.

 1. Alti termeni

16.1. BREELYSTORY va face eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricaror informatii de pe Site, dar nu face declaratie si nu ofera nicio garantie de vreun fel, expresa sau implicita, statuara sau de alta natura, privind continutul si disponibiitatea Site-ului;

16.2. Fotografiile Produselor (statice, dinamice sau prezentari) sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare si acestea pot contine accesorii neincuse in pachetul standard, iar unele specificatii sau pretul pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare si nu prezinta o obligatie contractuala din partea BREELYSTORY;

16.3. Pot exista diferente intre culoarea reala a Produsului si cea afisata pe monitorul utilizat (CRT, LCD, LED, OLED si AMOLED) si setarile acestuia (luminozitate, reglaj incorect sau necalibrat).

 1. Legea aplicabila – Jurisdictia

Contractul dintre Client si BREELYSTORY va fi guvernat de legislatia aplicabila din Romania. Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate exclusiv de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA II – Confidentialitatea datelor

SC BREELY STORY SRL (BREELYSTORY.ro) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul .

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, BREELYSTORY.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este pentru: onorarea comenzilor, informarea utilizatorilor privind situatia contului si starea comenzilor, cat si pentru statistica, reclama, marketing si publicitate. Cu acordul tau, BREELYSTORY.ro poate trimite notificari privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, dar si felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. BREELYSTORY.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul BREELYSTORY.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date, sau dezactivarea acesteia din platforma de trimitere a newsletterului. De asemenea, BREELYSTORY.ro va furniza datele tale cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, cu garantia, prin contract ca aceste informatii sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se va efectua conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing si promovare, precum si alte companii organizatoare de concursuri, tombole sau alte activitati adiacente. Informatiile cu caracter personal, pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ai luat la cunostinta ca iti sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie si sa soliciti stergerea datelor cu exceptia situatiilor prevazute de lege, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Conturile si informatiile aferente acestora pot fi modificate doar de titularul adresei de mail (non-private de tip user@yahoo, user@gmail etc) si de titularul de mail sau titularul domeniului in cazul adreselor private (domenii inregistrate de persoane fizice sau juridice).

Pentru Informatii suplimentare iti stam la dispozitie la urmatoarea adresa de mail: office@BREELYSTORY.ro

SECTIUNEA III – Securitate plati

Optiunile de plata sunt numeroase, iar tu vei putea alege in cosul de cumparaturi, modalitatea cea mai potrivita. Poti plati cu ramburs la livrare, sau folosind cardul direct pe site, in rate, cu ordin de plata, depunere numerar la banca, sau numerar la sediul nostru.

Plata numerar/ramburs la livrare

Plata cu numerar se face in lei, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la sediul BREELYSTORY.ro. Valoarea produselor este cea din momentul confirmarii comenzii. La livrarea produselor de catre curier, plata se efectueaza catre reprezentantul zonal care efectueaza livrarea. Eliberarea chitantei se face de catre firma de curierat.

Pentru sume mai mari de 5000 lei se va solicita plata prin ordin de plata, iar pentru produsele realizate pe comanda sau care necesita import va fi necesara plata unui avans de cel putin 50%, specificat in pagina fiecarui produs.

Plata online cu Card bancar

Comenzile platite online cu cardul sunt validate numai dupa confirmarea stocului. Acestea nu se considera automat validate. Confirmarea stocului se va face printr-un email catre dvs. Banii sunt transferati in contul BREELYSTORY.ro doar in momentul confirmarii produsului si facturarii acestuia.

Pentru asigurarea securitatii tranzactiilor, www.BREELYSTORY.ro foloseste serviciile de plata online ale MobilPay.

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei tale, in conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub sigla VISA (Classic sau Electron) si MasterCard (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2). Pentru platile cu aceste carduri este folosit sistemul 3D Secure elaborat de aceste organizatii care asigura tranzactiilor online acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant. 3D Secure te asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul tau nu este transferata sau stocata, in nici un moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele MobilPay, aceste date fiind direct introduse in sistemele VISA si MasterCard. In plus, 3D Secure este un sistem de autentificare a identitatii posesorilor de carduri in mediul electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor si se desfasoara numai pe serverele VISA sau MasterCard, dupa caz. Sunt acceptate si cardurile virtuale emise de aceste organizatii.

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzactii. Pentru finalizarea corecta a tranzactiilor, trebuie sa introduci datele necesare autorizarii tranzactiei in platforma de plati MobilPay.

Tranzactiile se efectueaza in lei, la cursul de schimb al bancii emitente a cardului tau, in cazul in care cardul este asociat unui cont in alta moneda decat RON.

BREELYSTORY.ro nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul tau.

Ordin de plata

Plata prin Ordin de plata (OP) se face doar in baza facturii proforme pe care o primesti pe mail imediat dupa trimiterea comenzii.

Livrarea marfii se face numai dupa confirmarea platii, in contul de mai jos, a proformei emise.

Nume: SC BREELY STORY SRL

C.U.I.: 41048618

Cont: RO59BTRLRONCRT0498539601

Banca: Banca Transilvania 

Pentru alte informatii despre plati va stam la dispozitie la numarul de telefon +40721231156, sau pe adresa de e-mail office@BREELYSTORY.ro

SECTIUNEA IV – Politica de livrare

Cum comand

Buton ADAUGA IN COS:

Pentru a lansa o comanda prin intermediul magazinului online BREELYSTORY.ro este nevoie sa te inregistrezi, pentru a beneficia de promotiile noastre. Poti sa te inregistrezi cu o adresa de email valida, astfel datele de contact si adresa de livrare vor fi salvate si poti comanda din nou, simplu si rapid, iar istoricul cumparaturilor tale te vor introduce in lista clientilor fideli.

Alegerea produselor se face prin folosirea meniului din bara dinamica, navigand prin categoriile de produse. Cautarea unui produs se poate face si utilizand casetadin partea dreapta a paginii. In momentul in care ai gasit un produs care se potriveste dorintelor tale, il poti adauga in cos direct, sau poti sa accesezi informatiile si detaliile printr-un simplu click pe simbolul ochiului, sau printr-un click pe fotografia sau denumirea produsului. In pagina produsului poti vedea mai multe fotografii ale acestuia, clipuri si prezentari video, informatii despre materiale si dimensiuni, dar si produse corelate sau din aceeasi gama. Daca este ceea ce-ti doresti, apasa butonul “adauga in cos”. Pentru vizualizarea produselor selectate accesezi simbolul cos, din partea dreapta-sus a ecranului.

In cosul de cumparaturi poti schimba cantitatea produselor dorite sau chiar sa renunti la un produs, insa aici poti vedea produsele tale, insotite de fotografii, pretul unitar si pretul final. Calcularea taxelor de transport se va face in functie de valoarea comenzii(lor). Transportul va fi inclus in totalul comenzii tale.

Dupa fiecare comanda plasata, datele de livrare sunt salvate pentru a putea fi folosite ulterior.

In scurt timp vei primi un email prin care se confirma inregistrarea comenzii, impreuna cu factura proforma ce contine produsele comandate, taxele de transport si datele noastre.

Comanda telefonic:

Cunosti produsele dorite si codul acestora, asa ca le poti comanda telefonic colegilor nostri la numarul de telefon: +4 0721 231 156,de Luni pana Vineri in intervalul orar 10:00 – 20:00 si Sambata in intervalul orar 11:00 – 18:00.

De la magazinul de prezentare BREELYSTORY se pot ridica personal comenzile efectuate.

Datele de contact si facturare

Contul de utilizator BREELYSTORY.ro se inregistreaza pe Persoana Fizica. In contul de utilizator se pot adauga alte entitati Persoane Fizice ori Persoane Juridice pentru care se emit documentele de vanzare.

Datele de contact sunt numele, numarul de telefon si adresa de email. In cazul in care nu este solicitata (adaugata la datele de facturare o alta Persoana Fizica) facturarea pe alt nume decat al titularului de cont, este considerata ca si persoana de contact titularul contului de utilizator BREELYSTORY.ro.

Adresa de email este folosita exclusiv pentru a transmite informatii despre comanda ta, exceptie fiind cazul in care ai optat si pentru abonarea la newsletter-ul nostru!

O comanda nu poate fi trimisa fara datele de contact si pentru a ajuta curierul sa gaseasca adresa de livrare, te rugam sa te asiguri ca este completa si corecta. Daca ai interfon, te rog sa ne precizezi codul acestuia.

Stadiu comanda

Din momentul in care ai lansat o comanda online sau telefonic, ne ocupam in cel mai scurt timp de aceasta. Verificam produsele din comanda, disponibilitatea acestora, comandam la furnizor produsele disponibile la comanda si cerem termen de livrare in cazul in care produsul nu este disponibil nici in stocul furnizorilor. Te contactam pentru comunicarea termenului de livrare imediat ce avem informatii complete privind data certa de livrare. Informatiile despre comanda ta se vor trimite pe email, in tot acest timp din contul tau poti urmari procesul in care se afla comanda pe intreaga perioada, de la plasare, pana la livrare.

In situatia in care un produs nu este disponibil, cu acordul tau il vom inlocui, ori indeparta din comanda.

O comanda poate trece prin urmatoarele stadii:

comanda in curs de confirmare – primul stadiu, dupa ce finalizezi pasii din formularul de comanda

comanda confirmata – atunci cand colegii nostri de la depozit si customer service se ocupa de comanda ta. In acest stadiu sunt si comenzile ce includ produse care sunt realizate pe comanda sau necesita import.

comanda livrata – este stadiul in care coletul a fost ridicat de curier si este in drum spre tine

comanda anulata – poti sa soliciti oricand anularea comenzii, in cazul in care te-ai razgandit, insa dorim sa ne anunti la timp, pentru a evita expedierea produselor.

Comanda ta poate fi anulata si din alte motive, cum ar fi:

– neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a Tranzactiei, in cazul platii online;

– invalidarea Tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de catre BREELYSTORY, in cazul platii online;

– datele furnizate de catre Client, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

– comanda este returnata.

Contactul telefonic pentru solicitarea de informatii sau modificari ale comenzii in cazul in care nu ai acces la email este 0721.203.808 in intervalul orar stipulat mai sus.

Te rugam sa furnizezi operatorului datele de identificare ale comenzii: numele, numarul de telefon sau adresa de email pentru contul de utilizator din care ai plasat comanda.

In situatia in care se anuleaza o comanda achitata cu card online, se va efectua anularea tranzactiei pe platforma procesatorului de platii, urmand ca valoarea achitata sa se vada in cont in aproximativ 14 zile. Daca o comanda anulata a fost achitata prin Ordin de Plata suma de bani este in contul nostru. La solicitarea ta se va efectua plata in contul tau, tot prin transfer bancar sau ii poti folosi la o viitoare comanda.

Livrarea comenzii

Produsele comandate se livreaza in toata tara, exclusiv prin curierat rapid. Produsele se afla in ambalajul original, al producatorului si sunt asigurate pe tot parcursul transportului, pana la livrare. Comenzile a car

Taxele de transport negociate pentru tine cu firma de curierat sunt 25Lei in Bucuresti sau in tara pentru o comanda initiata cu valoare de pana la 500 lei (tva inclus). Peste acest prag, taxa de transport este gratuita!

Nu se aplica costul de transport pentru ridicarile comenzilor de la Sediul nostru.

Disponibilitate produse

In pagina fiecarui produs sunt afisate informatii privind disponibilitatea produsului si termenul estimativ de livrare.

In functie de disponibilitate, statusurile posibile sunt:

Livrare imediata: produsul este disponibil pentru livrare si se poate livra, in aproximativ 24-48 ore. Pentru comenzile plasate vinerea sau in week-end livrarea se va efectua marti sau miercuri a saptamanii urmatoare.

Livrare in 3-21 zile: produsul poate fi in stoc sau poate fi adus pe comanda in urmatorul transport.  Vei primi informatii despre data certa de livrare de la reprezentantii care se ocupa de comanda ta.

Livrare in x zile / x saptamani: produsul se produce/se importa numai la comanda, fiind necesara plata unui avans de 50%

SECTIUNEA V – Garantie si retur

Politica de returnare

Produsele achizitionate la distanta se returneaza in conformitate cu O.U.G. 34/2014. Consumatorul, Persoana Fizica are dreptul sa notifice in scris comerciantul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in intermen de 14 zile de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Returnarea produselor se face  prin serviciul de curierat, prin completarea si trimiterea unui e-mail pe adresa breelystory@gmail.com , cu numarul si data comenzii, solicitand retur produs cel tarziu in a 14-a zi de la data primirii produsului. Cererea de formulare retur dupa 14 zile de la data primirii comenzii nu este luata in considerare, fiind peste termenul admis.Clientul cumparator v-a mentiona pe propria raspundere contul IBAN, numele Bncii si a titularului de cont.

Conform Art. 13 din O.U.G. 34/2014 SC BREELY STORY SRL va inapoia contravaloarea comenzii in cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat (in maxim 30 zile).  Cheltuielile pentru returul coletului prin firma de curierat vor fi suportate de catre clientul cumparator si v-a fi scazuta din contravaloarea comenzii returnata.

Definitia contractului de vanzare conform art.2.5: “orice contract in temeiul caruia profesionistul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor produse catre consumator, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii”. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si efectuarii platii si nu la lansarea comenzii sau emiterii confirmarii automate de primire a acesteia.

Art. 12 din aceeasi ordonanta, mentioneaza ca exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale. Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit).

Fiind vorba de produse handmade, nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, folosite, deteriorate, cu zgarieturi etc.

Prevederile OUG 34/2014 se aplica doar consumatorului definit ca orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consumatorul este responsabil doar in ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. In conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile si modul de functionare a bunurilor, consumatorul ar trebui sa le manuiasca si sa le inspecteze in acelasi mod in care i s-ar permite sa-o faca intr-un magazin; de exemplu, consumatorul ar trebui doar sa probeze un articol, nu sa il utilizeze in mod curent.

In cazul in care au fost achizitionate mai multe produse de acelasi fel, nu se poate returna decat un singur produs desigilat, restul cantitatii este acceptata doar daca produsele sunt sigilate.

Dreptul de retragere din contract

Ai dreptul de a te retrage din contract, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile de la primirea produselor. Pentru a exercita dreptul de retragere din contract, SC BREELY STORY SRL trebuie informat cu privire la aceasta decizie, utilizand urmatoarele variante: model formular sau o declaratie neechivoca facuta pe un mediu durabil, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau email. Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecintele retragerii

Daca te retragi, vom rambursa  suma pe care am primit-o de la tine, de la data la care suntem informati cu privire la decizia ta de retragere din prezentul contract si receptionarea produselor. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata rezonabil aplicata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala (in cazul platii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer bancar in contul bancar transmis neechivoc), cu exceptia cazului in care ti-ai exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz nu ti se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Produsele sunt inmanate catre SC BREELY STORY SRL personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat de noi) fara intarziere nejustificata si in decurs de maxim 14 zile de la anuntarea deciziei de retragere din contract. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inainte de expirarea perioadei de 14 zile. Ca si client, esti responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatii si functionarii produselor.

Produse excluse, fara drept de returnare

Urmatoarele categorii de produse nu se pot returna conform art.16 din OUG 34/2014:

– produse confectionate la comanda sau dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;

– produse care sunt susceptibile a se deteriora sau expira rapid;

– produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;

– produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

Conditii de garantie

Toate produsele comercializate de catre BREELY STORY SRL , beneficiaza de conditii de garantie in conformitate cu O.G. 21/1992 , Legea 449/2003 , O.G. 174/2008 si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale sau liberale), intr-un termen de 2 ani de la livrarea produsului, vor avea dreptul:

– sa ceara repararea produsului sau inlocuirea acestuia, fara plata, intr-o perioada de timp rezonabila ce nu poate depasi 14 zile calendaristice de la data la care a fost adusa la cunostinta lipsa conformitatii, cu exceptia situatiei cand aceasta masura este imposibila (daca nu se pot asigura produse identice pentru inlocuire) sau disproportionata (daca impune costuri nerezonabile vanzatorului);

– sa ceara reducerea corespunzatoare a pretului sau rezilierea contractului in cazul in care nu beneficiaza de repararea, inlocuirea produsului sau masurile reparatorii nu au fost luate intr-o perioada rezonabila. Rezilierea nu este posibila daca lipsa conformitatii este minora.

Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la raspunderea pentru vicii ascunse. Prin urmare, orice defect de fabricatie gasit la produsele comercializate de SC BREELY STORY SRL este acoperit de serviciul de garantie.

Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si ale art. 2 pct. 2 din O.G. 21/1992 privind protectia consumatorului, prezentele conditii aferente garantiilor se aplica numai consumatorilor persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care cumpara, dobandesc, utilizeaza sau consuma produse in afara activitatii lor profesionale sau comerciale.

Nu fac obiectul garantiei produsele din urmatoarele situatii:

– au fost depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parti componente in urma expunerii la soare sau o alta sursa puternica de caldura sau in urma contactului cu apa, vopsirea produsului de catre client, deteriorari ale produsului in urma unor calamitati, ruperea sau zgarierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea in conditii de umiditate, curatarea cu substante neadecvate sau temperaturi altele decat cele specificate pe eticheta cu instructiunile de intretinere;

– spargerea, zgarierea si ciobirea produselor din sticla, materiale casante;

– folosirea produsului in alte scopuri decat destinatia lui;

– interventia, repararea sau modificarea produsului (debitare, gaurire, vopsire, lipirea sau coaserea altor repere).

Conditiile de garantie au ca scop repararea sau inlocuirea fara nici un cost suplimentar a unui produs, daca se constata o lipsa de conformitate fata de imaginea prezentata,tinand cont ca produsele sunt unicat, lucrate handmade, iar imaginea este cu titlu exemplificativ, un defect de fabricatie sau de material si acest produs a fost folosit in mod obisnuit si in conditii normale, confirmate prin expertize tehnice de catre un serviciu specializat.

La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte, impreuna cu accesoriile aferente si obligatoriu insotit de factura fiscala si certificatul de garantie (sau copiile acestora). In functie de disponibilitatea producatorului si de locul unde a fost fabricat produsul, repararea sau inlocuirea se face pentru defectele gasite la/pe materialul din care este confectionat produsul sau orice defect de executie, pe durata garantiei intr-un termen maxim de 15 de zile.

Returnarea contravalorii se face numai daca produsul nu poate fi reparat sau inlocuit.

Cum procedez

Daca ai certitudinea ca produsul necesita acordarea garantiei si respecta conditiile de garantie de mai sus, trebuie sa contactezi Departamentul de vanzari la numarul +40721231156 sau sa ne scrii pe adresa de email: office@BREELYSTORY.ro.